Het beheer van de openbare ruimte gebeurt steeds vaker op basis van beeldbestekken. Hierin wordt gewerkt met CROW beeldkwaliteit.


Aan de verschillende niveaus in beeldkwaliteit zijn verschillende kostenplaatjes verbonden.


Hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe hoger de kosten.


Hoe kun je de beheerkosten in de openbare ruimte verlagen, zonder tevredenheid onder bewoners te verliezen? Beter Buiten verschaft inzicht! We nemen u mee door het Beter Buiten Spel. Speelt u mee?